Lithuania
Gerosios Vilties gatve 27, Vilnius

GARANTINIŲ PRIEVOLIŲ UŽTIKRINIMAS

Lucky Homes statybų darbams atlikti buvo pasamdytos Lietuvoje viekiančios rangovų įmonės.

✅Civilinis kodeksas numato, kad rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, atsiradusius per 5 m., o esant paslėptų statinio elementų ar tyčia paslėptų defektų atveju – dar ilgesnį terminą.

✅Vadovaujantis Statybos įstatymu, rangovas, kartu su atliktų statybos darbų perdavimo statytojui aktu, turi pateikti laidavimo draudimo raštą, kuria užtikrintų garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą.

✅Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju užtikrintų dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą statytojui.

✅Defektų šalinimo užtikrinimo suma yra 5 procentai statinio statybos kainos.